Anders Magnus Andersen

  1. Freelance Fullstack Developer, ägare av Andmag AB. Mer info på LinkedIn.
  2. Driver Inpeak Nordic tillsammans med Mikal Kippilä.
  3. Cyklist, följ på Instagram.